NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT

TEMASIDER:
Kilder og litteratur
Bygdebøker
Historielag
Universitetsfaget
Faglige nettverk
Andre land
Slektshistorie
Kulturvern

Dekorbilde

Siden sist endret:

Aktuelt i Lokalhistoriewiki

 

 • 100 år, men ikke glemt
  Agnes marie 1957.jpgHundreåringer er en oversiktsartikkel om personer som er blitt 100 år eller mer. Nordmenn blir stadig eldre, og de siste tiåra har tallet på hundreåringer økt markant. Mens det i 1900 bare var 30 hundreåringer her til lands, hadde tallet steget til 114 i 1971. I 2008 var hele 616 norske statsborgere over 100 år, og av disse var 510 kvinner.
 • Fotografier, fotografer, og fotosamlinger
  Lokalhistoriewiki har fått overført omkring 4500 kulturhistoriske bilder fra Riksantikvarens Kulturminnebilder.no. Over 5500 artikler fra Preus museums fotoregister er også blitt overført til wikien via Nasjonalbiblioteket, som drifter registeret. Bjølstad, Oppland - Riksantikvaren-T125 01 0597.jpgHer finner vi korte omtaler av fotografer og samlinger, med hovedvekt på tiden fram til 1920. Vi oppfordrer brukerne våre til å videreutvikle disse artiklene.
 • Lokalhistoriewiki drives av Norsk lokalhistorisk institutt. Her kan du selv bidra med innhold, sammen med bidragsytere fra hele landet. Pr 4. april nærmer wikien seg 25 000 artikler, 40  000 bilder og har over 2000 registrerte bidragsytere (statistikken oppdateres fortløpende). Registrer deg som bruker du også! Ta gjerne kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt hvis du trenger hjelp til å komme i gang! Gode tips kan du også finne i vår nybegynnerbrosjyre. Ta kontakt med NLI om du ønsker å få tilsendt brosjyrer.

strek

Flerkulturell lokalhistorie


Norsk lokalhistorisk institutt arbeider med flere prosjekter som dreier seg om flerkulturell lokalhistorie, blant annet:

 • 17. mai som kulturmøte
  Prosjektet skal gjennom intervjuer og fotoopptak dokumentere og formidle hvordan innvandrerfamilier i Akershus fylke tenker om og markerer Norges nasjonaldag. Det innsamlede dokumentasjonsmaterialet skal bearbeides og formidles i form av en bok og en utstilling i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Akershusmuseet, høgskolelektor Ånund Brottveit ved Diakonhjemmets høgskole og Norsk lokalhistorisk institutt.

 • Norsk-tamilenes historie
  Målet med prosjektet er å få oversatt norsk-tamilenes historie til norsk, med basis i et manuskript på tamil skrevet av norsk-tamilske Umapalan Sinnadurai. Prosjektet har fått støtte fra Norsk kulturråd.
strek

Tollistene på nett

 

Tollistene på nett gir innblikk i en litt annen side av Norges historie i tiårene rundt 1814 enn den mange kjenner. Fokuset er på handelen, og en søkbar database gjør at du selv kan utforske hva folk kunne få tak i og dermed hvordan hverdagen kunne være for omtrent 200 år siden. Det er tollmateriale for byene Christiania (Oslo), Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tønsberg og Risør for årene 1786, 1788, 1790, 1792 og 1794, samt handelsstatistikk for Norge i 1835, som nå er gjort tilgjengelig. Prosjektet har fått støtte av Norges forskningsråd, og utført i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt.

strek

logoHistorieblogg

Historieblogg.no er en arena for kritisk refleksjon over historie som vitenskapsfag, som kunnskapsfelt og som sosial og kulturell praksis. Historieblogg er et diskusjonsforum i grenselandet mellom historiografi, historieteori og historiebruk. Bloggen er blitt til på initiativ fra forskere og forskningsmiljøer som i 2009 fikk strategiske midler fra Norges forskningsråd (NFR) for å følge opp anbefalingene i forskningsrådets Evaluering av norsk historiefaglig forskning. Den drives av Norsk lokalhistorisk institutt.


strek

Forside LM 413Lokalhistorisk magasin

Lokalhistorisk magasin 4/13 er kommet ut. Nummeret har Musikk som tema. Nummer 1/14 vil handle om idrett.

Lokalhistorisk magasin utgis av Norsk lokalhistorisk institutt og Landslaget for lokalhistorie.

> Les tidligere nummer.

 


Søk i lokalhistorie.no
levert av FreeFind

Om NLI

> Kontakt oss
> Om NLI
> Ansatte
> NLIs bibliotek
> NLIs publikasjoner
> English

Snarveier

> Historieblogg
> Lokalhistorisk magasin
> Lokalhistoriewiki
> Tollistene på nett

  Postadresse: Norsk lokalhistorisk institutt, Postboks 8045 Dep., 0031 Oslo. Besøksadresse: Observatoriegata 1b. Telefon: 22925130. Telefaks: 22925131. E-post: nli@lokalhistorie.no.