Ansvarlig for nettsidene: Norsk lokalhistorisk institutt
     Du er her: Hovedsiden > Kilder og litteratur > Ny lokalhistorisk litteratur 2004
  Aktuelt | Søk i NLIs databaser | Lenker | Nettstedsoversikt | Om lokalhistorie.no | Kontakt oss | English
TEMASIDER:
Kilder og litteratur
Bygdebøker
Historielag
Universitetsfaget
Faglige nettverk
Andre land
Slektshistorie
Kulturvern

Ny lokalhistorisk litteratur 2004


Norge

Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. Utg. Cappelen Akademisk Forlag. 2004. 427 s. ISBN 82–02–19672–8. Henv. bokhandlar. Kr. 399,-.

 

Østfold

Eliassen, Sven G.: Østfolds historie. B. 3: Små len, ett amt. Utg. Østfold fylkeskommune. 2004. 436 s. ISBN 82–91932–16–6. Henv. Østfold fylkeskommune, boks 220, 1702 Sarpsborg. Kr. 540,-.

Svendsen, Åsmund: Østfolds historie. B. 4: Fylke i grenseland. Utg. Østfold fylkeskommune. 2004. 514 s. ISBN 82–91932–17–4. Henv. Østfold fylkeskommune, boks 220, 1702 Sarpsborg. Kr. 540,-.

St. Olavs Vold. Årbok. Utg. Borgarsyssel museum. Nr. 7 (2004). Red. Eli Moen. 124 s. Henv. Borgarsyssel museum, boks 226, 1702 Sarpsborg.

Aremark
Prang, Roger (red.): Aremark. Bygd i grenseland. Utg. Fredrikshald bokforlag. 2004. 672 s. ISBN 82–993823–1–9. Henv. Aremark kommune, 1798 Aremark. Kr. 450,-.

Askim
Zakariassen, Olav: Askims bygdehistorie. B. 2, del 2. I lykkens kalosjer. Fra landsbygd til industristed. 1914–1940. 2004. 422 s. ISBN 82–993283–4–9. Henv. Askim bibliotek, Kirkegt. 5, 1830 Askim. Kr. 390,-.

Fredrikstad
Amundsen, Arne Bugge: Borge 1800–1920. Utg. Fredrikstad museum. 2004. 544 s. ISBN 82–90301–20–0. Henv. Fredrikstad museum, Tøyhusgt. 41, 1632 Fredrikstad.

Halden
Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen historielags årbok. Red. Jens Bakke, Egil Minge. 2004. 127 s. ISBN 82–994940–9–5. Henv. Idd og Enningdalen historielag v/Jens Bakke, Buer, rute 503, 1766 Halden. Kr. 200,-.

Moss
Moss magasin. Utg. Moss pensjonistforening. Red. Ivar B. Johansen. 2004. 54 s.

Råde
Røtter. Årbok for Råde historielag. Red. Arne Antonsens. Årg. 2 (2004). 112 s. ISBN 82–996744–0–9. Henv. Råde historielag v/Hans Th. Lundeby, Lundeby, 1640 Råde.

Trøgstad
Amundsen, Arne Bugge: Trøgstad. Kulturhistorie. 1500–1800. Utg. Trøgstad kommune. 2004. 380 s. ISBN 82–992150–4–8. Henv. Trøgstad kommune, boks 34, 1861 Trøgstad. Kr. 400,-.

Våler
Årbok. Våler og Svinndal historielag. Nr. 3 (2004). 89 s. ISBN 82–92544–01–1. Red. Ivar J. Hauge, Hans Magnussen, Einar J. Pedersen. Henv. Våler og Svinndal historielag v/Einar J. Pedersen, Sandåsveien 9, 1592 Våler i Østfold.

 

Akershus

Nittedal
Kirkeby, Birger: Epoker av Nittedals historie. Fra de eldste tider til ca. 1500. (2003). 174 s. ISBN 82–300–0044–1. Henv. Kolofon forlag AS, Ramstadsletta 24, 1363 Høvik.

Oppegård
Historisk skrift. Utg. Oppegård historielag. Red. Erik Ballangrud. 2004. 58 s. Henv. Oppegård historielag, boks 12, 1411 Kolbotn.

Oppegårds skolehistorie 1739–1925. Lokalhistoriske skrifter. Utg. Oppgård kommune. Red. Bjørn Kihl Bødtker. Nr. 6 (2004). 35 s. ISBN 82–992741–2–5. Henv. Oppegård kommune, boks 510, 1411 Kolbotn.

Ski
Slektsveven. Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Red. Øystein Retvedt Årg. 3, nr. 1– (2004). Henv. Ski slektshistorielag, Nordbyveien 23, 1400 Ski.

Oslo
Geiran, Finn (red.): Nord i Aker gjennom 10 000 år. Utg. Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen. 2004. 320 s. ISBN 82–303–0167–0. Henv. Historielaget, boks 49 Grefsen, 0409 Oslo.

AkersDølen. Medlemsblad. Utg. Groruddalen historielag. Red. Leif Frantzen. Nr. 1–4 (2004). Henv. Groruddalen historielag, boks 37 Grorud, 0905 Oslo.

Groruddalen kulturminneatlas. Utg. Byantikvaren i Oslo. Red. Hilde Barmen, Leidulf Mydland. 2004. 82 s. ISBN 82–992269–2–9. Henv. Byantikvaren i Oslo, boks 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo. Kr. 175,-.

Ved postkassene. Medlemsblad for Hellerud historielag. Red. Eva K. Nilsen, Gerd Bratlie, Lars Rogstad. Årg. 7 (2004). Henv. Hellerud historielag, boks 20, 0617 Tveita.

 

Hedmark

Kaupang og bygd. Hamar bispestol 850 år. Årbok. Utg. Hamar historielag, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Red. Conrad Krohn ofl. 2004. 189 s. ISBN 82–91326–18–5. ISSN 0803–060X. Henv. Hedmarksmuseet, boks 1053, 2301 Hamar.

Elverum
Elverum historielag. Info. Red. Tore Fossum. Årg. 10, nr. 1–3 (2004). Henv. Tore Fossum, Tangenvn. 33, 2408 Elverum.

Hamar
Stensrud, Odd i samarbeid med Ole Jacob Tomter: Vangsboka g.nr 115–152. Utg. Hamar kommune. 2004. 522 s. ISBN 82–90318–23–5. Henv. Vang historielag v/Inger Skonnerud, Prestegardsvn. 9, 2322 Ridabu.

Nord-Odal
Kirkeby, Birger: Nord-Odal bygdebok. B. 2: Bosetting og slekter gnr. 25–33 i Sand sokn. Rev. utg. v/Magnus J. Amdal. Utg. Nord-Odal kommune og Odal Slektshistorielag. 2003. 650 s. ISBN 82–993658–4–8. Henv. Nord-Odal kommune, 2120 Sagstua.

Ringsaker
Kolstad, Gunhild: Nes bygdebok. B. 2, del 4. Utg. Nes historielag. 2004. ISBN 82–90945191. Henv. Nes historielag, v/Leif Jensen, Helgøyvn. 245, 2350 Nes. Kr. 750,-.

 

Oppland

Valdres
Hvattum, Harald: Valdres bygdebok. B. 3, del 2: Framgang, oppbrot og motstraumar. Valdresbygdene si historie 1800–1914. Utg. Valdres bygdeboks forlag. 2004. 512 s. ISBN 82–992009–6–2. Henv. Valdres historielag v/Marit Feiner Bakken, 2975 Vang i Valdres.

Dovre
Engen, Arnfinn og Gunnar Kaas: Bygdabok for Dovre. Gardar, hus og folk. Frå Engum til Tofte. Gnr. 19–38. 2004. 443 s. ISBN 82–7847–111–8. Henv. Arnfinn Engen, Ekromskogen 4 D, 2624 Lillehammer.

Gausdal
Forseth, Iver: Nikkelverket i Espedalen. Utg. Dølaringen Boklag. 2004. 140 s. Henv. Iver Forseth, Lågenvn. 13 B, 2615 Lillehammer.

Lillehammer
Feiring, Trond: Lillehammer og Fåbergs historie. B. 2: Byen og bygda. Materiell vekst og kulturell blomstring. Utg. Lillehammer kommune i samarbeid med Fåberg historielag, Høgskolen i Lillehammer og Maihaugen. 2004. 444 s. ISBN 82–7847–113–4. Henv. Thorsrud A.S., Lokalhistorisk forlag, Suttestadvn. 4, 2613 Lillehammer.

Sør-Aurdal
Sagn og Soge i Søndre Ourdahl. Utg. Sør-Aurdal historielag. Red. Arvid Berg ofl. 2004. 96 s. ISBN 82–91013–12–8. ISSN 0800–0964. Henv. Sør-Aurdal historielag v/Nils Huset, 3528 Hedalen.

Vågå
Teigum, Ivar: Bygdebok for Vågå og Sel. B. 2: Frå 1600-talet til 1907. 2004. 454 s. ISBN 82–993503–4–4. Utg. Sel kommune, Vågå kommune. Henv. lokale bokhandlar.

 

Buskerud

Flesberg
Vinger, Sigurd: Flesberg-boka. B. 7: Bustad og ætt. Utg. Flesberg kommune. 2004. 600 s. ISBN 82–991846–7–3. Henv. Flesberg kommune, 3623 Lampeland. Kr. 470,-.

Flå
Østro, Terje: Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. B. 1: Sørbygda av Gulsvikfjerdingen (ført fra til 1970). Utg. Flå kommune. 2003. 656 s. ISBN 82–990674–5–6. Henv. Flå kommune, Kommunehuset, 3539 Flå. Kr. 450,-.

Østro, Terje: Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. B. 2: Gulsvikvaldet av Gulsvikfjerdingen (ført fram til 1970). 2003. 565 s. ISBN 82–990674–6–4. Henv. som ovafor. Kr. 400,-.

Hole
Bakke, Gudmund: Hole bygdebok. B. 3: Bygda og folket. Bosettingshistorie på Røyse (Holefjerdingen). 2004. Utg. Hole kommune. 715 s. ISBN 82–993498–6–9. Henv. Hole bibliotek, 3530 Røyse.

Hurum
Messel, Jan: Hurums historie. B. 3: 1900–2000. 2004. 501 s. ISBN 82–91796–88–2. Henv. Hurum kulturkontor, boks 143, 3476 Sætre.

Krødsherad
Mørch, Andreas: Krødsherad. B. 4: Gard og slekt. 2004 (oppdatert). 576 s. ISBN 82–991786–1–4. Henv. Krødsherad kommune, 3536 Krødsherad. Kr. 300,-.

Mørch, Andreas: Krødsherad. B. 5: Gard og slekt. 2004 (oppdatert). S. 577–1129. ISBN 82–991786–2–2. Henv. og pris som ovafor.

Lier
Det var denti´. Årbok. Utg. Lier historielag. Red. Erik C. Holm. Nr. 14 (2003/2004). 128 s. ISSN 1501–5912. Henv. Lier historielag, boks 148, 3401 Lier. Kr. 100,-.

Ringerike
Ådølingen. Medlemsblad for Øvre Ådal historielag. Nr. 16–17 (2004). Henv. Øvre Ådal historielag v/Erik Brekke, 3524 Nes i Ådal.

Røyken
Martinsen, Terje: Røyken. Bygda og menneskene. 1840–1940. Utg. Røyken kommune. 2004. 431 s. ISBN 82–997046–1–8. Henv. Røyken kommune, Katrineåsvn. 20, 3440 Røyken.

Øvre Eiker
Minnebok for Vestfossen. Utg. og red. Stein Andersen. 2004. 70 s. Henv. Stein Andersen, Stevning 2, 3320 Vestfossen.

 

Vestfold

Horten
Broen. Asgaardstrandiana. Utg. Aasgaardstrand og omegn historielag. Red. Lars Døvle Larssen. 2004. 104 s. ISSN 1502–6603. Henv. Aasgaardstrand og omegn historielag v/ Sverre Grue, Riddervoldsv. 3 B, 3179 Åsgårdstrand. Kr. 90,-.

Larvik
Sophus. Historisk tidsskrift for Larvik. Utg. Larvik museum. Nr. 1 (2004). Henv. Larvik museum, Nedre Fritzøegt. 2, 3264 Larvik. Kr. 248,-.

Re
Re-minne. Årsskrift for Ramnes historielag og Våle historielag. Red. Per Bjerkø. 2004. 99 s. ISSN 1503–772X. Henv. Ramnes historielag v/Åse Burås, Jarberg, 3175 Ramnes.

Tønsberg
Vallø & omegn, historie og historier. Utg. Vallø & omegn historielag. Red. Gerd Fæste Ellefsen, Ragnar Dahl, Reidar Christoffersen. 2004. 205 s. Henv. Vallø & omegn historielag v/Reidar Christoffersen, Furukollen 29, 3124 Tønsberg. Kr. 298,-.

 

Telemark

Kragerø
Sannidal og Skåtøy. Ei bygdebok. B. 1. 2004. Opptrykk. Henv. Sannidal historielag v/Greta Müller, Kjølebrønd, 3766 Sannidal.

Nissedal
Gamalt og nytt frå Nissedal. Utg. Nissedal historielag, Nissedal Mållag. 2004. 56 s. Kr. 80,-. Henv. Nissedal historielag, 3855 Treungen.

Porsgrunn
Brevik i hverdag og fest. Årbok. Utg. Brevik historielag. Red. Johnny Sørensen. Årg. 25 (2004). 142 s. ISSN 0333–1377. Henv. Brevik historielag, boks 103, 3991 Brevik.

Seljord
Øvre Annex. Årsskrift for Åmotsdal sogelag. Red. Svein Vetle Trae. Nr. 2 (2003) [utg. 2004]. 64 s. Henv. Åmotsdal sogelag, 3841 Flatdal.

Vinje
Pelsdyrhald i fjellbygdi. Årsskrift. Utg. Rauland historielag. Red. Øystein Kostveit. 2004. 76 s. ISBN 82–995579–6–8. Henv. Rauland historielag, 3864 Rauland.

 

Aust-Agder

Arendal
Dei gav oss ein arv. Årsskrift. Utg. Austre Moland historielag. Red. Astrid Weierholt ofl. Nr. 4 (2004). 70 s. ISSN 1502–8763. Henv. Austre Moland historielag v/Martha Gunda Vaaje, Støyl, Austre Moland, 4849 Arendal.

Sånn var det. Årbok. Utg. Arendal historielag. Årg. 10 (2004). 144 s. ISBN 82–91627–12–6. Kr. 160,-. Henv. lokale bokhandlar.

Gjerstad
Før i tida…. Utg. Gjerstad historielag. Red. Olav Ulltveit-Moe, Aud Flaten, Kristen Flaten. 2004. 56 s. ISSN 1501–4649. Henv. Gjerstad historielag, 4980 Gjerstad. Kr. 70,-.

Iveland
Øina, Salve og Karstein Lie (red.): Iveland. B. 4: Okkupasjon 1940–45. Utg. Iveland bygdesognemnd. 2004. 422 s. ISBN 82–997018–0–5. Henv. Iveland bygdesognemnd, 4724 Iveland.

Risør
Risørmagasinet. Utg. og red. Thorleif Skjævesland. 2004/2005 [utg. 2004]. 68 s. ISSN 0804–3574. Henv. lokale bokhandlar. Kr. 100,-.

Årbok. Utg. Søndeled og Risør historielag. Red. Kjell-Olav Masdalen. Nr. 29 (2004). ISSN 0801–4922. Henv. Lindstøls Libris, boks 85, 4591 Risør.

Tvedestrand
Dengang – på våre kanter. Årbok. Utg. Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. Red. Øyvind Bjorvatn. Årg. 24 (2004). 192 s. ISSN 0333–2907. Henv. Jan Ove Aslaksen, Brunåsbakken 47, 4900 Tvedestrand. Kr. 150,-.

Sandøytårnet. Årsskrift for Sandøya historielag. Årg. 4 (2004). Henv. Sandøya historielag, 4915 Vestre Sandøya. Kr. 130,-.

 

Vest-Agder

Audnedal
Liv og levemåte i Grindheim 1900–1960. Red. Tor Oddleiv Brandsdal ofl. Nr. 3 (2004).Henv. Sparebanken Sør, 4529 Byremo.

Farsund
Årbok. Spind historielag. Red. Tove-Renée Åmland. Årg. 7 (2004). Henv. Spind historielag v/Tove-Renée Åmland, Espeland, 4550 Farsund.

Listamuseet. Årbok. Red. Inge Eikeland, Svein Syvertsen, Leif N. Vere. 2004. 68 s. ISBN 82–994789–4–4. Henv. Lista Museum, boks 57, 4557 Vanse.

Hægebostad
Hægebostad sogelag. Årsskrift. Red. Torger Kvåle. 2004. 53 s. ISSN 0809–5248. Henv. Hægebostad sogelag v/Torger Kvåle, 4590 Snartemo. Kr. 50,-.

Kvinesdal
Erfjord, Anne-Berit, Johannes Hamre og Harald Aamodt: Mange bekker små … Kulturminner langs Kvinavassdraget. Utg. Kvinesdal historielag. 2004. 416 s. ISBN 82–997037–0–0. Henv. Kvinesdal historielag, 4480 Kvinesdal. Kr. 350,-.

Lindesnes
Ertzeid, Sturla: Spilling den gang da. Utg. Lindesnes kommune. 2004. 144 s. ISBN 82–995403–1–3. Henv. Lindesnes kommune, boks 183, 4524 Sør-Audnedal.

 

Rogaland

Næss, Hans Eyvind: Vakre trehus i Rogaland. Kultur og tradisjon. 2004. 240 s. ISBN 82–993652–5–2. Henv. Hans Eyvind Næss, Eiganesveien 56, 4009 Stavanger. Kr. 400,-

Stavanger museum. Årbok. Red. Anne Tove Austbø, Kolbjørn Skipnes. Årg. 113 (2003) [utg. 2004]. 196 s. ISSN 0333–0656. ISBN 82–90054–64–5. Henv. Stavanger museum, Muségt. 16, 4010 Stavanger.

Haugesund
Bjørnson, Øyvind: Haugesund 1914–1950.B. 3: Dei trødde sjøen. Utg. Vigmostad & Bjørke i samarbeid med Haugesund kommune. 2004. 709 s. ISBN 82–419–0324–3. Henv. Vigmostad og Bjørke, boks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen. Kr. 448,-.

Karmøy
Fyllingsnes, Frode: Karmøys historie – furet, værbitt over vannet. B. 3: Fra reformasjonen til 1800. Utg. Karmøy kommune. 2004. 556 s. ISBN 82–7096–372–0. Henv. Karmøy kommune, 4250 Kopervik. Kr. 398,-.

Sandnes
Sandnes historie- og ættesogelag. Årbok. Red. Stein Rune Jakobsen. Nr. 7 (2004). 214 s. ISSN 1501–0546. ISBN 82–92004–12–2. Henv. Sandnes historie- og ættesogelag, boks 262, 4303 Sandnes.

Sola
Skjørestad, Per: Sola 1930–2000. B. 3: Styre og stell. Supplement 2001–2004. 222 s. ISBN 82–996213–3–5. Henv. Per Skjørestad, boks 112, 4097 Sola. Kr. 298,-.

Sokndal
Olsen, Trygve Ege: Fortid og folk på Mydland i Sokndal kommune. Ytre, gårdsnr. 19 og Indre, gårdsnr. 20. Utg. Sokndal ættesogelag. 2004. 186 s. ISBN 82–994979–2–2. Henv. Sokndal ættesogelag v/Rolf Volden, Risbakken 7, 4380 Hauge i Dalane.

Vedlegg til: Fortid og folk på Mydland i Sokndal kommune. 2004. 29 s. Utg. og henv. som ovafor.

Suldal
Drange, Ernst Berge: Erfjord. Gardar og folk. B.1: Erfjordbygdå, Lovradalen og Tøssebotnen. Utg. Suldal kommune. 2004. ISBN 82–419–0334–0. Henv. Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

Drange, Ernst Berge: Erfjord. Gardar og folk. B. 2: Fjedle, Håland med Hålandsosen og gardane sør i fjorden. Register. 2004. ISBN 82–419–0334–0. 1309 s. (begge bind). Henv. som ovafor.

Time
Lindanger, Birger og Jørg Eirik Waula: Time. Gard og ætt. B. 1. Utg. Time kommune. 2004. 707 s. ISBN 82–7096–360–7. Henv. Time kommune, boks 38, 4349 Bryne.

 

Hordaland

Nord- og Midhordland
Farne tider. Utg. Norhordland forlag. Red. Randi Bjørlo, Eli Fjelde Vikan. Nr. 3 (2004). 97 s. ISBN 82–90908–15–6. Henv. Nordhordland forlag, boks 143, 5903 Isdalsø. Kr. 249,-.

Austrheim
Skogseth, Arvid: Austrheim i fortid og notid. B. 1: Gards- og ættesoge gnr 128 – gnr 141. Utg. Austrheim kommune. 2004. 751 s. ISBN 82–995687–3–0. Henv. Austrheim kommune, 5943 Austrheim.
 
Bergen
Angell, Svein Ivar: Arna bygdebok. B. 2: Bygd nær byen 1840–1972. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. 591 s. ISBN 82–419–0325–1. Kr. 448,-.

Bømlo
Moster sogelag. Lokalhistorisk hefte. Red. Tor J. Birkeland. Årg. 4 (2004). 34 s. Henv. Moster sogelag v/Irene Møgster, 5440 Mosterhamn.

Fusa
Vangsnes, Ella Marie Brekke: Fusa 1900–2000. B. 2: Heilt andre tider. Utg. Fusa kommune. 2004. 445 s. ISBN 82–419–0298–0. Henv. lokale bokhandlar. Kr. 498,-.

Meland
Kleiveland, Geir og Beate Homlong: Mellom bakkar og berg. Gard og ætt i Meland. B. 1. Utg. Meland kommune. 2004. 639 s. ISBN 82–990268–3–0. Henv. Meland sogelag, boks 18, 5906 Frekhaug. Kr. 500,-.

Kleiveland, Geir og Beate Homlong: Mellom bakkar og berg. Gard og ætt i Meland. B. 2. Utg. Meland kommune. 2004. 616 s. ISBN 82–990268–4–9. Henv. som ovafor. Kr. 500,-.

Kleiveland, Geir og Beate Homlong: Mellom bakkar og berg. Gard og ætt i Meland. B. 3. Utg. Meland kommune. 2004. 639 s. ISBN 82–990268–5–7. Henv. som ovafor. Kr. 500,-.

Melandjul. Utg. Meland mållag. 2004. Henv. Meland mållag v/Marie Morken, 5918 Frekhaug. Kr. 50,-.

Radøy
Meldingsblad for Radøy sogelag. Red. Bente Kopperdal. Årg. 4 (2004). ISSN 1502–7163. Henv. Radøy sogelag v/Berit Kvalvik, Kviste, 5936 Manger.

Stord
Stord sogelag. Årsskrift. Red. Bjørn Bjørlykke, Anstein Lohndal, Magne Misje. 2004. 100 s. Henv. Stord sogelag, Kringsjå 62, 5417 Stord.

Sveio
Årsskrift for Sveio kystlag. 2004. Henv. Sveio kystlag, 5554 Valevåg.

Tysnes
Sogeskrift for Tysnes. Utg. Tysnes sogelag. 2004. 106 s. Henv. Mikal Heldal, Bøneslia 8 B, 5155 Bønes.

Øygarden
Asphaug, Arne: Øygarden 1940–1945. Samfunnet i krig mot nazismen. Utg. Øygarden kommune. (2001). 168 s. ISBN 82–991988–6–0. Henv. Øygarden kulturkontor, 5336 Tjeldstø.

Asphaug, Arne: Øygarden 1920–1958, del 2. Tru og liv. Utg. Øygarden kommune. 2004. 122 s. ISBN 82–991988–5–2. Henv. som ovafor.

Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden. Utg. Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartsmuseet i Telavåg. Red. Bjørg Christophersen, Egil Christophersen. Årg. 4 (2004). 112 s. ISSN 1502–9107. Henv. Kystmuseet i Øygarden, Ovågen, 5337 Rong. Kr. 110,-.

 

Sogn og Fjordane

Kjelda. Utg. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Red. Gunnar Urtegaard. Årg. 13, nr. 1–3 (2004). ISSN 0803–9682. Henv. Fylkesarkivet, Askedalen 2, 6863 Leikanger. Kr. 125,-.

Flora
Strømgren, Trond: Vestnorsk kystkultur – øysamfunnet Batalden. B. 1: Natur, busetnad og levesett. Utg. Stromgren Publishing. 2004. 176 s. ISBN 82–92616–00–4. Henv. Stromgren Publishing, 6917 Batalden. Kr. 298,-.

Flora-minne. Årsskrift. Utg. Flora historielag. Red. Bjørn Fjellheim, Anders J. Moen, John Aarønes. Nr. 4 (2004). 84 s. ISSN 1502–8925. Henv. Harald J. Stavang, Nyheimvn. 11 B, 6900 Florø. Kr. 200,-.

Solund
Solund sogeskrift. Utg. Solund sogelag. Red. Magne Audun Hamre ofl. Årg. 4 (2004). 219 s. ISBN 82–92368–03–5. ISSN 1502–9158. Henv. Solund sogelag, Prestegarden, 6924 Hardbakke.

Stryn
Sunde, Rasmus: Langt borte – men likevel nær. Utvandringa frå Stryn kommune 1850–1962. 2004. 250 s. ISBN 82–91722–43–9. Kr. 348,-

Vik
Balvoll, Gudmund: Gards- og ættesoge for Vik i Sogn. Hefte 3: Vikøyri, Vetleøyri, bustadsområde og gardar frå Grov til Limmesand. Utg. Vik lokalhistoriske arkiv. 2004. 92 s. ISBN 82–99245–07–3. Henv. Vik lokalhistoriske arkiv, 6893 Vik i Sogn.

 

Møre og Romsdal

Brevig, Hans Olaf: Heimevernet i Møre og Romsdal 1947–2003. Utg. Romsdal sogelag. 2004. 272 s. ISBN 82–90169–75–2. Henv. Romsdal sogelag, Lergrovikvn. 5 B, 6419 Molde

Averøy
Holten, Endre: Averøy bygdebok. B. 4. Gards- og ættesoge for Ekkilsøya og Nedre Bådalen. Eige forlag. 2004. 608 s. ISBN 82–99704502. Henv. Endre Holten Bygdebok, Rabbenvegen, 6490 Eide. Kr. 550,-.

Fræna
Julnes, Johan: Bygdebok for Fræna. Gard og slekt. B. 2. Utg. Fræna kommune. 2004. 585 s. ISBN 82–90839–18–9. Henv. Fræna kommune, 6440 Elnesvågen. Kr. 400,-.

Giske
Vigra sogelag. Årsskrift. 2004. Henv. Vigra sogelag v/Severin Haugen, Roald, 6040 Vigra.

Gjemnes
Leivdal, Nils Tore:Gards- og ættesoge for Gjemnes. B. 5. Utg. Gjemnes kulturstyre. 2004. 560 s. ISBN 82–92175–81–4. Henv. Gjemnes kulturkontor, 6631 Batnfjordsøra.

Halsa
Vaagland, N. M.: Halsaboka. B. 4. Ny utgave med gards- og ættesoge for gardsnr. 34–44. Red. Nils Tore Leivdal. Utg. Halsa kommune. 2004. 549 s. ISBN 82–995267–5–2. Henv. Halsa kommune, Kulturkontoret, 6683 Vågland.

Haram
Haram, Harald B.: Mitt folk ved havet. Utg. Symbolon forlag. 2004. 166 s. ISBN 82–303–0318–5. Henv. Lise Nymark, 6095 Bølandet.

Molde
Langnes, Mads: Innmarksutskiftingane i Veøy. Utg. Romsdalsarkivet, Romsdalsmuseet. Skrift nr. 2 (2004). 288 s. ISBN 82–90251–75–0. Henv. Romsdalsmuseet, Per Amdams veg 4, 6413 Molde.

Rauma
Minne frå Vågstranda. Sogeskrift for Vågstranda sogelag. Årg. 4 (2004). Henv. Vågstrand sogelag v/Arvid Håkon Moe, 6387 Vågstranda.

Sula
Kjelland, Arnfinn (red.): Sula-soga. Busetnadssoga. B. 1: Kvasnes – Bjørkavåg. Utg. Stiftelsen Sula-soga. 2004. 331 s. ISBN 82–996553–2–3. Henv. Stiftelsen Sula-soga, boks 280, 6039 Langevåg.

Sykkylven
”Hår du itte”. Minner frå Velledalen, Sykkylven. Utg. Velledalen sogelag. Red. Jarle Lade, Sissel Brunstad. 2004. Henv. Velledalen sogelag v/Gunnar Velle, 6220 Straumgjerde.

Volda
Nerbøvik, Jostein: Volda-soga 1800–1945. B. 4: Myndige møringar 1740–1870. Utg. Volda kommune. 2004. 572 s. ISBN 82–994080–4–0. Henv. Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda. Kr. 398,-.

Minne frå Dalsfjord. Utg. Dalsfjord sogelag. Årg. 2 (2004). Henv. Dalsfjord sogelag v/Sverre Lillestøl, Kapteinsvn. 15, 6100 Volda.

Ålesund
Ellefsen, Ole M: ”Uræd”. Aalesunds Museums skrift. Red. Ivar Gunnar Braaten. Nr. 29 (2004). 172 s. ISBN 82–90151–10–1. Henv. Aalesunds Museum, R. Rønnebergsgt. 16, 6002 Ålesund.

 

Trøndelag

Malvik
Årbok. Utg. Historielagene i Malvik. Red. Øivind Kristiansen. Nr. 5 (2004). 100 s. Lokale bokhandlar.

Melhus
Horgbyggen. Utg. Horg bygdatun. Red. Tor Arne Granmo. 2004. Henv. Horg bygdatun, 7236 Hovin i Gauldal.

Melhusbyggen. Utg. Melhus historielag. Nr. 3 (2004). Henv. Ronald Nygård, Spurvevn. 2, 7224 Melhus.

Oppdal
Gisnås, Lars: Hundre år i Oppdal. Historiene, bildene, profilene. Utg. Lars Gisnås. 2004. 539 s. ISBN 82–996388–2–8. Henv. Lars Gisnås, Tyholt allé 13, 7052 Trondheim. Kr. 400,-.

Rennebu
Innunder blåe himmelrand. Årsskrift. Utg. Rennebu historielag, Innset historielag. Red. Arne Lundaløkk. 2004. 90 s. Henv. Rennebu historielag, 7393 Rennebu. Kr. 100,-

Rissa
Bratberg, Terje T.V.: Rissa bygdebok II. B.3: Gårds- og slektshistorie. Gnr. 123 – 121. Utg. Rissa kommune. 2004. 504 s. ISBN 82–992264–3–0. Henv. Rissa kommune, Kultur/fritid, 7100 Rissa.

Skaun
Buvika før i tida. Utg. Snøfugl forlag. Red. Gerd Søraa. 2004. 176 s. ISBN 82–7083–302–9. Henv. Snøfugl forlag, boks 95, 7221 Melhus. Kr. 269,-.

Trondheim

Skrifter. Handel på Heimdal, i Leinstrand og Tiller fram til 1964. Utg. Heimdal historielag. Red. Per Christiansen, Olav Grøtte. Nr. 8 (2004). 72 s. Henv. Heimdal historielag v/Olav Grøtte, Kirkeringen 5, 7080 Heimdal.

Strinda den gang da. Årbok for Strinda historielag. Nr. 5 (2004). 103 s. ISBN 82–92357–03–3. ISSN 1502–2315. Henv. Strinda historielag v/Knut L. Vik, Åsvangv. 15, 7048 Trondheim.

Årbok. Utg. Ranheim bydels museums historielag. Nr. 4 (2004). 112 s. Henv. Ranheim bydels museums historielag v/Per Svendsen, Sverre Svendsens vei 27, 7053 Ranheim.

Årshefte. Utg. Byneset historielag. 2004. 43 s. Henv. Byneset historielag v/Sivert Løvseth, 7074 Spongdal. Kr. 40,-.

Årsskrift for Tiller historielag. 2004. 29 s. Henv. Tiller historielag v/Torbjørn Nordtiller, 7075 Tiller.

 

Nord-Trøndelag

Frosta
Lindgard, Roar: Frostaboka. B. 8: Gårds- og slektshistorie. Gn. 48 – 65. Utg. Frosta historielag. 2004. 624 s. ISBN 82–991962–6–4. Henv. Frosta historielag v/Bjørn Olav Juberg, 7633 Frosta.

Namsskogan
Skogstjerna. Årsskrift fra Namsskogan historielag. Red. Arne Bjørhusdal, Odd Bakken, Geir Dahl. Nr. 1 (2004). 50 s. Henv. Namsskogan historielag v/Arne Bjørhusdal, 7892 Trones.

Nærøy
Hansen, Runbjørg Bremset: Nærøyfolket. B. 2: 1920–1970. Utg. Nærøy kommune. 2004. 572 s. ISBN 82–9995754–2–7. Henv. Nærøy kommune, 7970 Kolvereid.

Steinkjer
Forr historielag. Årbok. Red. Åse Skjeflo Halseth ofl. Nr. 2 (2004). 106 s. Henv. Forr historielag v/Ellen Lillevestre, Åsan, 7717 Steinkjer.

Stjørdal
Hegra. Gårds- og slektshistorie. B. 1. 2004. Henv. Hegra historielag v/Tor Bidtnes, 7500 Stjørdal.

Verran
Årbok. Utg. Verran historie- og museumslag. 2004. 102 s. Henv. Per Stavrum, 7796 Follafoss.

 

Nordland

Andøy
Borgos, Johan I: Andøy bygdebok. B. 3: Gård og slekt. Del II. Utg. Andøy kommune. 2004. 472 s. ISBN 82–993224–4–8. Henv. Andøy kommune, Kulturkontoret, boks 187, 8480 Andenes. Kr. 495,-.

Beiarn
Ringaker, Øystein: Beiarn – natur, kultur og slekt gjennom tidene. 1. Tida fram til 1800. Utg. Beiarn historielag. 2004. 332 s. ISBN 82–993223–4–0. Henv. Beiarn historielag, 8110 Moldjord. Kr. 350,-.

Bodø
Gudbrandson, Terje: Bodin bygdebok. Bd. 2. Del 7 A og B. Bygd, gård og slekt i Kjerringøy. Utg. Bodø kommune. 954 s. 2004. ISBN 82–991788–2–7. Henv. Bodø bibliotek, boks 289, 8001 Bodø.

Fauske
Evjen, Bjørg: Fra kobberverk til marmorby. Utg. Fauske kommune. 2004. 477 s. ISBN 82–990656–5–8. Henv. Fauske kommune, boks 93, 8201 Fauske.

Saltdal
Hutchinson, Alan: Saltdal. B. 3: Gård og slekt. 2004. 736 s. ISBN 82–995625–5–4. Henv. Saltdal kulturkontor, 8250 Rognan. Kr. 750,-.

Vestvågøy
Krogtoft, Magne (red.): Borge og Valberg bygdebok. B. 8: Gårds- og slektshistorie. Utg. Borge og Valberg bygdeboknemnd. 2004. 288 s. ISBN 82–99088–8–9. Henv. Vestvågøy kommune, Kundetorget, 8370 Leknes.

 

Troms

Dyrøy
Årbok for Dyrøy og Sørreisa. Utg. Dyrøy historielag, Sørreisa historielag. Red. Arne Ivar Hanssen. Nr. 3 (2004). 144 s. ISBN 82–996499–2–7. Henv. Sørreisa historielag, boks 120, 9315 Sørreisa.

Lenvik
Årbok for Lenvik. Utg. Lenvik historielag. Red. Kjell Nergård. Årg. 4 (2004). 176 s. ISBN 82–92350–03–9. Henv. bokhandlar. Henv. Lenvik historielag v/Julie Nymo Johnsen, 9372 Gibostad.

Søk i lokalhistorie.no
levert av FreeFind
Nettstedet har mottatt økonomisk støtte fra Kulturnett Norge

  Ansvarlig for nettstedet: Norsk lokalhistorisk institutt, Observatoriegata 1b, 0254 Oslo, tel: 22 92 51 30 , faks: 22 92 51 31, nli@lokalhistorie.no