Du er her: Hovedsiden > Lenker
  Aktuelt | Søk i NLIs databaser | Lenker | Nettstedsoversikt | Om lokalhistorie.no | Kontakt oss | English
TEMASIDER:
Kilder og litteratur
Bygdebøker
Historielag
Universitetsfaget
Faglige nettverk
Andre land
Slektshistorie
Kulturvern

LOCAL HISTORY
WORLD WIDE

Dekorbilde

Ansvarlig for nettstedet: Norsk lokalhistorisk institutt

Siden sist endret:

Lenker

Denne siden blir ikke lenger oppdatert.

 

Generelt [ opp ]
Kurs
 • Kurs i gotisk håndskrift på internett
  Undervisningsopplegg laget av Knut Geelmuyden ved Statsarkivet i Bergen og Jan Oldervoll og Frode Ulvund ved Historisk institutt, Universitet i Bergen. Med bl.a. kildeorienteringer, skriftprøver av alfabetet og en faksimileutgave av Otto Kalkars "Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)" fra 1881-1907.
 • "Jeg var i Retfærdighed". Innføring i historisk metode
  Internettkurs om hypotesetesting utviklet av Astri Andresen, Jan Oldervoll og Per Bjarne Ravnå, Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
Kilder av lokalhistorisk interesse [ opp ]

Se også temasiden Kilder og litteratur, En del kilder til lokalhistorie (NLIs veiledende liste) og Hvor er kildene?

Litteratur av lokalhistorisk interesse [ opp ]

[ til temasiden Kilder og litteratur ]

 • Generelle bibliotekkataloger og bibliografier [ opp ]
  • Nasjonalbibliotekets base Bibliotek omfatter alle norske bibliotek. Man kan velge fagområdet Lokalhistorie og regionalhistorie og få opp en liste over samtlige bibliotek som dekker dette feltet eller avgrense til folkebibliotek, fagbibliotek, bibliotek i arkiv osv. Trefflisten har lenker til hjemmeside, katalogsøk, e-postadresse m.m.
  • Bibsys
   Bibliotekbase over bøker, tidsskrifter og forskningsdokumentasjon ved universitetsbibliotekene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge.
  • Nasjonalbibliotekets baser
   Foruten de generelle basene for bøker og tidsskrifter, har NB en rekke søkbare spesialbibliografier av lokalhistorisk interesse, bl.a.:
 • Generell lokalhistorisk bibliografi [ opp ]
  • En del hjelpelitteratur til lokalhistorie (NLIs veiledende liste)
  • Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-2000 [ til søk i databasen ]
   Søkbar base utarbeidet av Norsk lokalhistorisk institutt over gårds- og slektshistorier, bygde-, by- og regionshistorie og årbøker utgitt mellom 1900 og 2001.
  • Hovedoppgaver med lokalhistorisk tilsnitt 1907-1985 [ til søk i databasen ]
   Søkbar base utarbeidet av Norsk lokalhistorisk institutt.
  • Hovedoppgaver med lokalhistorisk tilsnitt 1986-2000 [ til søk i databasen ]
   Søkbar base utarbeidet av Norsk lokalhistorisk institutt.
  • Publisert av NLI
   Kildeutgaver, oppslagsverk og håndbøker, om kilder og metode, bibliografier, praktisk hjelpelitteratur, veiledningshefter
  • Oversikt over generelle lokalhistoriske bibliografier
   Utarbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo.
  • Slekt1.com
   Privat nettsted med oversikt over bygdebøker, slektsbøker og annen lokalhistorisk litteratur. Ansvarlig: Trygve Kikut.
 • Lokale bibliografier, baser og nettsteder [ opp ]
 • Østfold:
  • Kulturnett Østfold har flere nettutstillinger og digitaliserte bøker med lokalhistorisk innhold.
  • Fredrikstad: Fredrikstad byleksikon Red. Finn Kaurel.
  • Halden: Haldensamlingen ved Halden bibliotek.
   inneholder trykt materiale om Halden og av haldenforfattere. Samlingen har også billedmateriale.
  Akershus: Hedmark:
  • Lokalhistorisk Hedmarksnett
   Nettsted for alle som er interessert i lokalhistorie fra Hedmark. Lag, foreninger og privatpersoner kan kontakte redaksjonen for å få lagt ut stoff. Det er Hedmark fylkesbibliotek som drifter nettstedet.
  • LitteraTurer. Prosjekt i regi av Fylkesbiblioteket i Hedmark, som viser skjønnlitterære forfatteres omtaler av og forhold til steder i Hedmark.
  Oppland:
  • Selhistorie.no
   Nettstedet publiserer lokalhistoriske artikler fra Sel og Otta i Gudbrandsdalen og samarbeider med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff. Det tar også i mot andre slike bidrag, blant annet fra privatpersoner.
  Buskerud:
  • Terra Buskerud
   Nettsted om Buskeruds historie, bygd opp i regi av Buskerud fylkeskommune med museer, biblioteker, arkiver og skoler som samarbeidspartnere. Skolene, men også et alment publikum, er nettstedets målgruppe.
  • Eiker: Eiker Arkiv
   Lokalhistorie fra Eiker. Henvisninger til arkivmateriale, leksikon, registreringsprosjektet i Eiker m.m. Ansvarlige for nettstedet er Lokalhistorisk arkiv i Nedre og Øvre Eiker.
  • Eiker: eikerbygda.no
   Lokalhistorie fra Eiker, bl.a. eget diskusjonsforum om Eikerbygdas historie.
  • Ål: Heimbygda - ein refleks av landet og verda
   Tekst og bilder fra Ål på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Nettstedet er et samarbeid mellom grunnskolen i Ål, Ål bygdamuseum og Ål bibliotek.
  Vestfold:
  • Lokalhistoriske tekster
   Artikler og bøker i fulltekst utlagt av Høgskolen i Vestfolds bibliotek.
  • Andebu: Kodal bygdeleksikon. Privat nettsted. Ansvarlig: Lars Harald Alstadsæter.
  • Sandefjord: Klipparkiv. Sandefjord bibliotek har katalogiser og klassifisert sine lokalhistoriske klipp.
  Telemark: Rogaland: Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre:
  • Reiseveska og Gamle naboar
   Prosjektene Reiseveska og Gamle naboar, tar utgangspunkt i arkivene ved Bergen Museum. Prosjektenes målgruppe er skolebarn, som her skal kunne finne kunnskap om kulturminner fra forhistorien og fra middelalderen i sine egne lokalsamfunn.
  Hordaland:
  • Kulturnett Hordaland viser til nettustillinger og andre nettsider av lokalhistorisk interesse.
  • Austevoll: Lokalhistorie frå Austevoll
   Nettsted med lokalhistorisk materiale fra Austevoll kommune ordnet tematisk og kronologisk. Nettstedet har databaser over kildemateriale fra kommunen.
  • Bergen:
   • Bergenskartet. Det digitale Bergenskartet gir en oversikt over eksisterende og tidligere bygg i Bergen som er knyttet til det offentlige rom. De som står bak prosjektet er museene Gamle Bergen Museum, Bryggens museum, Bergen brannhistoriske stiftelse, Bergen Skolemuseum og Lepramuseet.
   • Fanabibliografi. Liste over trykte skrifter m.m. om Fana til og med 1998. Utarbeidd av Liv Bakka. Nettutgave av trykt bibliografi utg. av Fana historielag, 2000.
   • Litteratur om Bergen. En bibliografi : fra de eldste tider til og med 1973. Av Johanne Martens. Utg. Universitetsbiblioteket i Bergen.
  Sogn og Fjordane:
  • Lokalhistorisk spørjevev.
   Bok- og veiledningsteneste for lokalhistorie i Sogn og Fjordane. Samarbeid mellom Sogndal bibliotek, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum.
  • Databasar i Kulturnett Sogn og Fjordane
   Samling av diverse databaser med kildemateriale og bibliografisk materiale fra Sogn og Fjordane satt sammen av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
  • Fjognedok
   Lokalhistoriske artikler fra Sogn og Fjordane. Delprosjekt i Biblioteknett Sogn og Fjordane.
  • Askvoll sogenemnd på nett
   Nettstedet gir bl.a. en oversikt over lokalhistoriske arrangement og litteratur.
  Møre og Romsdal: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nord-Norge:
 • Lokalhistoriske tidsskrifter og årbøker på nett [ opp ]
 • OBS! Her ligger bare årbøker som er lagt ut på nett, enten i fulltekst eller i form av innholdsfortegnelser, registre, bibliografier osv. For fullstendig oversikt over utgitte tidsskrifter og årbøker, se Norsk lokalhistorisk bibliografi 1900-2003

  Søk i lokalhistorie.no
  levert av FreeFind
  Nettstedet har mottatt økonomisk støtte fra Kulturnett Norge

    Ansvarlig for nettstedet: Norsk lokalhistorisk institutt, Observatoriegata 1b, 0254 Oslo, tel: 22 92 51 30 , faks: 22 92 51 31, nli@lokalhistorie.no