Personal tools
Du er her: Forside / NLIs mastergradsstipend

NLIs mastergradsstipend

Norsk lokalhistorisk institutts mastergradsstipend på 15000 kroner deles ut hver høst. Stipendet kan tildeles til studenter som arbeider med mastergradsoppgave eller tilsvarende nivå innen historie eller andre kultur- og samfunnsfag.

Formålet med stipendet er å stimulere til økt interesse for lokalhistorie som fagfelt og stimulere til mer lokalhistorisk forskning. Les mer om stipendet her.

Søknaden sendes til NLI (at) nb.no eller til Nasjonalbiblioteket, avd. Norsk lokalhistorisk institutt, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo. . Kontakt direktør Knut Sprauten på telefon 23276350 dersom du har spørsmål vedrørende stipendet.

Søknaden må være oss i hende innen 6. desember 2017.