Personal tools
Du er her: Forside / Nyheter / Biblioteksnyheter 2015-08

Biblioteksnyheter 2015-08


Bøker

027.0481 Op

Opplysning, vitenskap og nasjon : bidrag til norsk bibliotekhistorie / red. Ruth Hemstad. – (Nota bene : NBs skriftserie ; 4). – 2011.

027.7481 Dr

Axel Charlot Drolsum : brev 1875-1926 / Bjørg Dale Spørck. – (Nota bene : Nasjonalbibliotekets skriftserie ; 3). – 2011.

344.01 Ar

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). – 7. utg. – 2015.

839.82 (Bjørnson, B.) De

Den engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier / Liv Bliksrud et al. – (Nota bene : Nasjonalbibliotekets skriftserie ; 6). – 2013.

948.3 Hu

Agder historielag 1914-2014 : en lokalhistorisk reise / Dag Hundstad. – 2015.

Tidsskrifter

Apollon / Universitetet i Oslo. – Nr 3/2015.

Norsk slektshistorisk tidsskrift / Norsk slektshistorisk forening. – Nr 3/2015.

TFK : tidsskrift for kulturforskning / Novus. – Nr 1/2015.

325.2481 Av

Avisen / Norwegian-American genealogical association. - No 2/2015.

948.23 Øs

Meldingsblad / Østfold historielag. – Nr 1/2015.

948.3 Eg

Egde / Agder historielag. – Nr 1/2015.

Årbøker

948.21 (Oslo) Sø

Årsberetning for 2014 / Søndre Aker Historielag. – 2015.

948.34 år

Årbok 2014 / Museum Stavanger. – 2015.

 

arkivert under:
Navigasjon