Personal tools
Du er her: Forside / Nyheter / Biblioteksnyheter 2015-09

Biblioteksnyheter 2015-09

Bøker

 002.09481 Ei

Bøker i Norge : boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet / Elisabeth S. Eide. – 2013.

304.23 Å

Å finne sted : metodologiske perspektiver i stedsanalyser / red. Anniken Førde et al. – 2012.

554.81 Bø

Kartleggerne : Norges geologiske undersøkelse 1858-2008 / Anne Kristine Børresen og Astrid Wale. – 2008.

929.6 No

Geistlige segl fra Hamar bispedømme / Brita Nyquist ; Riksarkivet. – (Norske sigiller fra Middelalderen ; 4). – 2015.

948.21 (Oslo) Pe

Aktuell historie : Nordstrand og Østensjø før og nå. – B. III. – 2010.

Aktuell historie : Nordstrand og Østensjø før og nå. – B. IV. – 2011.

Aktuell historie : Nordstrand og Østensjø før og nå. – B. V. – 2012.

Aktuell historie : Nordstrand og Østensjø før og nå. – B. VI. – 2013.

948.22 Ko

Akershus landbruksselskap 1829-1979 / Ragnar Kongsvik. – 1979.

948.22 Ti

Ti vinner-kvinner og en taper : en historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus / red. Mindor Hesthaug. – 2014.

948.239 (Moss) Ed

De histoiske hendelsene i Moss i 1814 : krig, forhandlinger, konvensjon / Per Edfeldt. – 2004.

948.28 Te

Telemarks historie / red. Olav Rovde et al. – 3 b. – 2014.

Tidsskrifter

Bulletine / Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. – Nr 2/2015.

Forskerforum / Forskerforbundet. – Nr 7/2015.

Historisk tidskrift / Svenska historiska föreningen. – Nr 3/2015.

Historisk tidsskrift / Universietsforlaget. – Nr 3/2015.

Jernbanemagasinet / Jernbaneverket. – Nr 5/2015.

Museumsnytt / ABM-media. – Nr 4/2015.

Norden / Foreningen Norden. – Nr 3/2015.

Nytt norsk tidsskrift / Universitetsforlaget. – Nr 3/2015.

Samfunnssikkerhet / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. – Nr 2/2015.

Statsspråk / Språkrådet. – Nr 3/2015.

948.21 (Oslo) La

Langt vest i Aker / Ullern historielag. – Nr 55, september. – 2015.

948.21 (Oslo) Me

Medlemsblad for Vinderen historielag. – Nr 3/2015.

948.21 (Oslo) På

På jakt & vakt / Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. – Nr 3/2015.

948.21 (Oslo) På

På stubben / Sørkedalen historielag. – Nr 3/2015.

948.21 (Oslo) Sa

St. Hallvard / Oslo byes vel. – Nr 3/2015.

948.248 (Solør) Sl

Slækt & slekt / Solør slektshistorielag. – Nr 3/2015.

948.249 (Åsnes) Næ

Næverkonten / Åsnes Finnskog historielag.

948.269 (Drammen) Ru

Rundt om Drammen / Tangen og Åskollen historielag, Drammen historielag. – Nr 3/2015. Tema: Motstand og matauk

948.28 Te

Telemarksmagasinet / Telemark trykk. – Nr 3/2015.

948.34 Sy

Sydvesten / Rogaland historielag. – Nr 3/2015.

948.478 (Hålogaland) Hå

Håløygminne / Hålogaland historielag. – Nr 3/2015.

 

arkivert under:
Navigasjon