Personal tools
Du er her: Forside / Nyheter / Biblioteksnyheter 2016-09

Biblioteksnyheter 2016-09

Bøker

439.82 Ho

Bustadnavn i Østfold. B.15. Skjeberg / Tom Schmidt. – 2016.

726.5 Be

Kirker i glemselens slør : søkelys på det norske kirkelandskapet i middelalderen / Dag Bertelsen. – 2016.

904 Hi

Historikere i oppdrag : festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016 / red. Harald Espeli og Finn Erhard Johannessen.

948.259 (Gran) Hv

300-års markering for slaget på Harestuskogen i 1716 og historien om Gregers Granavolden / Harald Hvattum. – 2016.

Tidsskrifter

Forskerforum / Forskerforbundet. – Nr 7/2016.

Fortidsvern / Fortidsminneforeningen. – Nr 3/2016.

Historisk tidskrift / Svenska historiske föreningen. – Nr 3/2016.

Historisk tidsskrift / Den danske historiske forening. – Bind 116, hæfte 1. – 2016.

Historisk tidsskrift / Universitetsforlaget. – Nr 3/2016.

Jernbane / Jernbaneverket. – Nr 4/2016.

Museumsnytt / ABM-media. – Nr 4/2016.

Norden / Foreningen Norden. – Nr 3/2016.

Nytt norsk tidsskrift / Universitetsforlaget. – Nr 3/2016.

Språknytt / Språkrådet. – Nr 3/2016.

Statsspråk / Språkrådet. – Nr 3/2016.

948.21 (Oslo) På

På jakt & vakt / Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. – nr 3/2016.

948.21 (Oslo) På

På stubben / Sørkedalen historielag. – Nr 3/2016.

948.21 (Oslo) Sa

St. Hallvard / Oslo byes vel. – Nr 3/2016.

948.228 (Romerike) Sk

Skytilen / Romerike historielag. – Nr 3/2016.

948.249 (Åsnes) Næ

Næverkonten / Åsnes Finnskog historielag. – Nr 3/2016.

948.25 Ve

Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. – Nr 2/2016.

948.258 (Gudbrandsdalen) Gu

Gudbrand / Gudbrandsdal slektshistorielag. – Nr 3/2016.

948.269 (Drammen) Ru

Rundt om Drammen / Drammen historielag og Tangen og Åskollen historielag. – Nr 3/2016.. Tema: Til fots og i vogn

948.28 Te

Telemarksmagasinet. – Nr 3/2016.

948.3 Eg

Egde / Agder historielag. – Nr 2/2016.

948.34 Sy

Sydvesten / Rogaland historielag. – Nr 3/2016.

Årbøker

948.31 Au

Aust-Agder-arv : årbok 2016 / Aust-Agder museum og arkiv. – 2016.

arkivert under:
Navigasjon