Personal tools
Du er her: Forside / Nyheter / Biblioteksnyheter 2016-10

Biblioteksnyheter 2016-10

Bøker

948.229 (Vestby) So

Son under Son / Finn-Einar Eliassen Marianne Johansson og Reidun Aasheim. – 2016.

948.269 (Øvre Eiker) Sk

Fra splittet storbygd til kommunalt fellesskap : Øvre Eikers historie. B.2: Del 2-3 / Jon Skeie. – 2016.

948.389 (Vik) Ri

Rinde kyrkjestad : Feios kyrkje 150 år / red. Jan Magne Borlaug Rinde. – 2016.

948.4 Le

Radioagentene i Trøndelag : overvåkingen som lammet den tyske nordflåten / Magne Lein. – 2011.

Tidsskrifter

Bygd och natur / Sveriges hembygdsförbund. – Nr 3/2016.

Forskerforum / Forskerforbundet. – Nr 8/2016.

Forskningspolitikk / NIFU. – Nr 3/2016.

Fortid / IAKH. Historiestudentene. – Nr 3/2016.

Genealogen / Norsk slektshistorisk forening. – Nr 2/2016.

Historikeren / Den norske historiske forening. – Nr 3/2016.

Jernbanemagasinet / Jernbaneverket. – Nr 5/2016.

948.21 (Oslo) Ve

Ved postkassene / Hellerud historielag. – Nr 2/2016.

948.229 (Sørum) Sø

Sørum-Speilet / Blaker og Sørum historielag. – Nr 3/2016.

948.248 (Solør) Sl

Slækt & slekt / Solør slektshistorielag. – Nr 3/2016.

948.248 (Solør) So

Solør-Odal / Kongsvinger museum. – Nr 3/2016.

948.249 (Elverum) In

Info/ Elverum historielag. – Nr 3/2016.

948.289 (Kragerø) Ar

Arven / Sannidal historielag. – Nr 2/2016.

948.45 Ot

Ottar / Tromsø museum-Universitetsmuseet. – Nr 4/2016. Tema: Oppdrett til besvær? Om fjordfiske og lakseoppdrett.

948.478 (Hålogaland) Hå

Håløygminne / Hålogaland historielag. – Nr 4/2016.

Årbøker

948.269 (Ringerike) Ri

Heftet Ringerike 2016 / Foreningen Heftet Ringerike. – 2016.

948.319 (Vegårshei) De

De e ogoskli : årsskrift 2016 / Vegårshei mållag. – 2016.

948.349 (Sandnes) År

Årbok 2016 / Sandnes historielag. – 2016.

948.469 (Narvik) År

Årbok for Narvik 2016 / Ofoten slekts- og historielag. – 2016.

948.469 (Vestvågøy) Lo

Vestvågøyboka : årboka Lofotr 2016 / Vestvågøy historielag. – 2016.

arkivert under:
Navigasjon