Personal tools
Du er her: Forside / Nyheter / Biblioteksnyheter 2016-12

Biblioteksnyheter 2016-12

Bøker

390 La

Høytidsskikker og hverdagstradisjon / red. Herleik Baklid. – 2015. – (M.B. Landstad skrifter ; 3)

621.93 La

Jo-Bu : en gang Europas ledende motorsagprodusent / red. Øivind R. Larsen. – 2013.

623.89 Ød

Sjøkartdirektør Jens Sørensens norske reiser / Torbjørn Ødegaard.- 2016.

639.2 Fj

Fjellfiske i fortiden : årtusener med svømmende rikdom / red. Axel Mjærum og Elling Ulvik Wammer. – 2016.

948.21 (Oslo) Hæ

Erindringer fra oppveksten på Marienlyst i Oslo, 1940- og 1950-årene / Tore Hæg. – 2014.

948.21 (Oslo) Hæ

Vinderen skole : gutter gjennom 70 år – klasse 7a : 1946-2016 / Tore Hæg (red.) – 2016.

938.21 (Oslo) Mø

Kjøpmann Nils Fjeld med familie – 120 år / Fred Mørstad. – 2016.

948.21 (Oslo) Mø

Tre generasjoner i møbler fra 1900-2008 : familien Mørstad / Fred Mørstad. – 206.

948.239 (Sarpsborg) Ba

Olavs by / Erling Bakken. – 2006

948.239 (Sarpsborg) Ba

Sarpsborg i bilder / Erling Bakken. – 2016.

948.248 (Fron) Gu

Gård og utmark i Gudbrandsdalen : arkeologiske undersøkelser  i Fron 2011-2012 / red. Ingar M. Gundersen. – 2016.

948.45 Ni

Landnåm fra nord: utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtid / Alf Ragnar Nielssen.  – 2012.

Tidsskrifter

Bokvennen. – Nr 4/2016.

Bygd och natur / Sveriges hembygdsförbund. – Nr 4/2016.

Forskningspolitikk / NIFU. – Nr4/2016.

Fortid / UiO. Studentene ved IAKH. – Nr 4/2016.

Fortidsvern / Fortidsminneforeningen. – Nr 4/2016.

Heimen / Universitetsforlaget. – Nr 3-4/2016.

Historikeren / Den norske historiske forening. – Nr 4/2016.

Historisk tidsskrift / Den norske historiske forening. – Nr 4/2016.

Jernbanemagasinet / Jernbaneverket. – Nr 6/2016.

Maal og minne / Bymålslaget. – Nr 2/2016.

Norden / Foreningen Norden. Nr 4/2016.

Norsk slektshistorisk tidsskrift / Norsk sleksthistorisk forening. – Nr 4/2016.

Spor / NTNU Vitenskapsmuseet. – Nr 2/2016.

Språknytt / Språkrådet. – Nr 4/2016.

948.21 (Oslo) La

Langt vest i Aker / Ullern, Røa og Bygdøy historielag. – Nr 58. – 2016

948.21 (Oslo) På

På jakt & vakt / Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen. – Nr 4/2016.

948.21 (Oslo) På

På stubben / Sørkedalen historielag. – Nr 4/2016.

948.23 Wi

Wiwar / Østfold historielag. – Nr 2/2016.

948.239 (Sarpsborg) Tu

Tune-runer / Tune historielag. – Nr 73. – 2016.

948.248 (Solør) Sl

Slækt & slekt / Solør slektshistorielag. – Nr 4/2016.

948.248 (Solør) So

Solør-Odal / Kongsvinger museum. – Nr 4/2016.

948.258 (Gudbrandsdalen) Gu

Gudbrand / Gudbrandsdal slektshistorielag. – Nr 4/2016.

948.249 (Åsnes) Næ

Næverkonten / Åsnes Finnskog historielag. – Nr 4/2016.

948.25 Ve

Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. – Nr 3/2016.

948.369 (Drammen) Hi

Historielagsnytt / Skoger og Konnerud historielag. – Nr 2/2016.

948.269 (Krødsherad) Un

Under Norefjell / Sigdal museum. – Nr 2/2016.

948.28 Te

Telemarksmagasinet. – Nr 4/2016.

948.288 (Grenland) Æt

Ætt og annet / Grenland ættehistorielag. – Nr 100. – 2016.

948.289 (Kragerø) Ar

Arven / Sannidal historielag. – Nr 3/2016.

948.34 Sy

Sydvesten / Rogaland historielag. – Nr 4/2016.

948.38 Kj

Kjelda / Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. – Nr 2/2016.

948.389 (Leikanger) Sy

Systrendingen / Systrond sogelag. – Nr 2/2016.

948.389 (Luster) Lu

Lustranytt / Luster kommune. – Nr 2/2016.

948.389 (Årdal) År

Årdal før og no / Årdal sogelag. – Nr 47. – 2016.

948.418 (Fosen) Ny

Nytt om gammelt / Fosen historielag. – Nr 2/2016.

948.419 (Bjugn) Mø

Møllkula / Yrjar heimbygdslag. – Nr 2/2016.

948.45 Ot

Ottar / Tromsø museum-Universitetsmuseet. – Nr 4/2016. Tema: Hvem eier hva i Finnmark?

Årbøker

Alle tiders 2016 / Riksantikvaren. – 2016.

Årbok 2016 : Krigens minner  / Fortidsminneforeningen. - 2016

948.22 År

Årbok 216 / Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. – 2016.

948.229 (Fet) År

Årringen 2016 / Fetsund lenseminneforening. – 2016.

948.239 (Fredrikstad) Mi

MindreAlv 2015-2016 / Fredrikstad museum. – 2016.

948.249 (Elverum) Al

Alfarheim 2016 / Elverum historielag. – 2016.

948.249 (Os) He

Hembygda 2016 /Os kommune. – 2016.

948.249 (Ringsaker) Ne

Nes og Helgøya 2016 / Nes historielag. – 2016.

948.249 (Stor-Elvdal) St

Stor-Elvdal jul –Heme våre 2016 / Stor-Elvdal historielag. – 2016.

948.258 (Toten) To

Mjøsmuseets årbok 2016 / Mjøsmuseet. – 2016.

948.259 (Gjøvik) År

Årbok for Gjøvik-Tverrdalene 2016 / Gjøvik historielag. – 2016.

948.268 (Hallingdal) Dø

Dølaminne 2016 / Hallingdal historielag og Hallingdal museum. – 2016.

948.268 (Numedal) La

Langs Lågen 2016. – Langs Lågen. – 2016.

948.269 (Lier) De

Det var denti’ 2016 / Lier historielag. – 2016.

948.279 (Nøtterøy) Nj

Njotarøy 2016 / Nøtterøy historielag. – 2016.

948.279 (Re) Re

Re-minne 2016 / Ramnes historielag og Våle historielag. – 2016.

948.279 (Stokke) Ar

Stokke : arv og ætt 2016 / Stokke historielag. – 2016.

948.289 (Bamble) Ba

Bamble gjennom tidene 2016 / Bamble historielag. – 2016.

948.318 (Setesdal) Jo

Jol i Setesdal 2016 / Mållaga i Setesdal. – 2016.

948.319 (Tvedestrand) De

Den gang – på våre kanter 2016 / Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand. – 2016.

948.319 (Åmli) Jo

Jol i Åmli 2016 / Åmli mållag og Åmli historielag. – 2016.

948.329 (Flekkefjord) Ju

Julehilsen fra Flekkefjord 2016 / Sverre Ringard. – 2016.

948.329 (Hægebostad) Hæ

Årsskrift 2016 / Hægebostad sogelag. – 2016.

948.329 (Lindesnes) Gl

Glimt fra Lindesnes 2016 / Lindesnes historielag. – 2016.

948.34 Æt

Ætt og heim 2016 / Rogaland historielag. – 2016.

948.348 (Dalane) År

Årbok for Dalane 2015-2016 / Dalane folkemuseum. – 2016.

948.348 (Jæren) Sj

Sjå Jæren 2016 / Jærmuseet. – 2016.

948.349 (Sauda) År

Årsskrift 2016 / Sauda sogelag. – 2016.

948.368 (Hardanger) Ha

Hardanger 2016 / Hardanger historielag. – 2016.

948.369 (Sund) Ha

Havstrilen 2016 / Museum Vest. – 2016.

948.369 (Voss) Fr

Frå fjell til fjord 2016 / Vassvøri sogelag. – 2016.

948.37 Ga

Gamle Bergen 2016 / Foreningen Gamle Bergen. – 2016.

948.389 (Vik) Pr

Pridlao 2016 / Vik historielag. – 2016.

948.398 (Sunnmøre) Ju

Jul på Sunnmøre 2016 / Sunnmøre frilynde ungdomssamlag. – 2016.

948.398 (Sunnmøre) År

Årbok for Sunnmøre 2016 / Sunnmøre historielag. – 2016.

948.399 (Aure) År

Årbok 2016 / Aure historielag. – 2016.

948.399 (Gjemnes) Gj

Gjemnes-minne 2016 / Gjemnes kommune. – 2016.

948.399 (Haram) År

Årbok for Vatne sogelag 2016. – 2016.

948.399 (Haram) År

Årsskrift 2016 / Sogelaget for Hamnsund sokn. – 2016.

948.399 (Rindal) År

Årsskrift 2016 / Rindal heimbygdslag. – 2016.

948.399 (Sula) År

Sogeglimt frå Sula 2016 / Sula sogelag. – 2016.

948.399 (Sykkylven) År

Årbok for Sykkylven 2016 / Sykkylven sogenemnd. – 2016.

948.399 (Ørsta) Ør

Ørstaminne 2016 / Ørsta sogelag og Ørsta bygdemuseumslag. – 2016.

948.418 (Fosen) År

Årbok for Fosen 2016 / Fosen historielag. – 2016.

948.419 (Meldal) År

Årbok 2016 / Meldal historielag. – 2016.

948.42 (Trondheim) Tr

Trondhjemske samlinger 2016 / Trondhjems historiske forening. – 2016.

948.43 År

Årbok 2016 /Nord-Trøndelag historielag. – 2016.

948.439 (Inderøy) År

Årbok for Mosvik historielag 2016. – 2016.

948.439 (Namsos) At

Atterljom 2016 / Botnan og omegn historielag. – 2016.

948.439 (Steinkjer) År

Årbok 2016 / Sparbu historielag. – 2016.

948.469 (Evenes) Fi

Fimbul 2016 /Evenes bygdeboknemnd. – 2016.

948.488 (Varanger)Va

Varanger årbok 2016 : Håndverk og husflid / Sør-Varanger historielag et al. – 2016.

948.489 (Måsøy) Ul

Ultima Thule 2016 / Måsøy historielag. – 2016.

arkivert under:
Navigasjon