Personal tools
Du er her: Forside / Om NLI / Ansatte ved instituttet / Ola Alsvik

Ola Alsvik

Ola AlsvikOla Alsvik er cand. philol. fra 1991 med historie hovedfag. Han har siden arbeidet som oppdragsforsker for ulike oppdragsgivere, blant annet Den norske kreftforening, Norges kirkevergelag og Lørenskog kommune. Alsvik har også arbeidet ved Statsarkivet i Oslo og Riksarkivet. Siden 2002 har han vært ansatt som forsker (førsteamanuensis) ved Norsk lokalhistorisk institutt.

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 27 63 52
Epost: ola.alsvik(æ)nb(punktum)no

Interesseområder

Historiografi med særlig vekt på lokalhistorie. Byhistorie. Norsk historie på 1800- og 1900-tallet, med hovedvekt på mellomkrigstiden.

Arbeidsområder

Veiledning av lokalhistorikere og oppdragsgivere til lokalhistorie. Prosjektmedarbeider i Mangfoldige minner og lokalhistoriewiki.

Utvalgte publikasjoner

 • «Formannskapslovene – handlingsrom og modernisering – et mulig forskningsfelt?» i Romerike i dampens tid 1850-1900, Romerike historielag 2017, s. 202-221.
 • «Hva er vel verden utenfor Verona? – Om forsøkene på å forene lokal historie med nasjonal og global historie?» I: Alsvik, Arne Hveem, Kim Helsvig, Knut Kjeldstadli og Kari Lindbekk (red.): I det lange løp. Festskrift til Jan Eivind Myhre, Pax forlag AS 2017: s. 59-83.
 • ”Tid for historie – uten samfunn? En komparativ bok-kommentar til Erling Sandmos Tid for historie for historie. En bok om historiske spørsmål”, i Heimen, nr. 1/2016: s. 77-81, 86-88.
 • ”Mellom øst og vest, mellom by og land”, i Oppgård blir til, Oppgård kommune 2014, s. 304-348.
 • "Grenselandet mellom by og bygd: et forsøk på å forstå Lørenskogs rom." i Heimen, bind 47, 2010: s. 225-242.
 • ”Fornuft og følelser. To linjer i norsk lokalhistorisk forskning på 1900-tallet” i Aune, Anne og Gudmund Valderhaug (red.) Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter, ABM-media AS 2009: s. 11-24.
 • Lørenskog leksikon (sammen med Kristian Hunskaar), Lørenskog kommune 2008 (258 s.)
 • Gjennombrudd, fortvilelse og hardt arbeid, Lørenskog kommune 2008 (137 s.)
 • ”Eidsvoll bygds historie” (Bokmelding), i Heimen, bind 45, 2008: s. 173-177.
 • ”Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur (Bokmelding) i Heimen, bind 45, 2008: s. 376-379.
 • ”Historielagenes utfordringer” i Aronsson, Peter og Annika Sandén: Idéer om hembygden, Linköpings Universitet 2007: s. 55-67.
 • ”Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år” (Bokmelding) i Historisk Tidsskrift, bind 86, nr. 1, 2007: s. 132-138.
 • Storkommunen. Ringsaker, Historielagene i Ringsaker 2006 (412 s.)
 • ”Norske småbyer på prærien. En kulturhistorisk studie” (Bokmelding) i Historisk Tidsskrift, bind 85, nr. 3, 2006: s. 503-507.
 • ”Identitet – en tvetydig ressurs for storbyer og storbyregioner” i Identitet – en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner (red.), Oslo 2006: s. 29-42.
 • ”’…Slik var ikke ungdommen før…’”, i Rahikainen, Marjatta (red.): Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten, Stads- och kommunhistoriska institutet,
 • Musikk, identitet og sted (red.), Norsk lokalhistorisk institutt 2005 (294 s.)
 • ”Identitetsskaping i lokalhistorien. Et mangetydig prosjekt”, i Heimen, bind 41, 2004, nr. 4: s. 275-286
 • Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede (red.), Norsk lokalhistorisk institutt 2004 (244 s.)
 • ’”Alt mellom himmel og jord.’ Om tro, tanke og lokalsamfunnets handlingsideologer”, i Hosar, Hans (red.): Alt mellom himmel og jordReligion, prest og kirke i lokalsamfunnet, Norsk lokalhistorisk institutt 2003: s. 11-34.
 • I krig og fred, Historielagene i Ringsaker 2001 (499 s.)
 • ”Lokalhistorikeren – spesialist i småsamfunn?” i Løyland, Margit (red.): Framtid for den lokale fortida?, Norsk lokalhistorisk institutt 2001: s. 74-87.
 • Historien om Lørenskog. Myter og mennesker 1900 til 1990, Lørenskog kommune 1998 (510 s.)
 • Norsk lokalhistorisk institutt og lokalhistorie i Norge, Norsk lokalhistorisk institutt 1998 (15 s.)
 • ”Hva gjør syntesen med lokalhistorien?” i Braut, Else (red.): Blikk på lokalhistorie. Norsk lokalhistorie etter 1970, Norsk lokalhistorisk institutt 1997: s. 100-109.
 • Fagfelt og folkerørsle. Norsk lokalhistorie i det 20. århundre, Norsk lokalhistorisk institutt 1996 (21 s.)
 • Markedsføring av bygdebøker, Norsk lokalhistorisk institutt 1995 (39 s.)
 • Fra ombud til ”kirkens rådmann”. Kirkeverger gjennom 800 år, Verbum 1995 (168 s.)
 • Lite samfunn møter stor krig. Lørenskog 1940 til 1945, Lørenskog 1995 (57 s.)
 • Lørenskog Boligbyggelag gjennom 50 år, Lørenskog Boligbyggelag 1995 (57 s.)
 • ”Brev fra Norge til Amerika – kilder til norsk lokalhistorie?” i Heimen, bind 31, nr. 3: s. 185-195.