Personal tools
Du er her: Forside / Om NLI

Norsk lokalhistorisk institutt

HalvbrorenFra 1. januar 2017 er Norsk lokalhistorisk institutt / Norgga báikehistorjjálaš instituhtta en egen avdeling i Nasjonalbiblioteket. Instituttet har siden 1978 ligget under Kirke- og undervisningsdepartementet og Kulturdepartementet.

NLI startet sin virksomhet fra nyttår 1956, og har i 2016 feiret sitt 60-årsjubileum. Fra begynnelsen og fram til førstkommende årsskifte har instituttet vært en frittstående institusjon.

NLIs oppgave er å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge ved å drive forskning, veiledningsvirksomhet, dokumentasjon og formidling. Instituttet skal stimulere til et høyt faglig og pedagogisk nivå innen norsk lokalhistorisk forskning og sørge for faglig og pedagogisk formidling av informasjon til og mellom lokalhistorisk relaterte miljøer på alle nivåer.

Fra begynnelsen bestod arbeidet i veiledning til forfattere av bygdebøker og byhistorier, og instituttet holdt kurs og seminarer og publiserte kildeutgivelser, for eksempel store serier som Skattematrikkelen 1647 og Norske kongebrev.

Alt dette, med unntak av de store kildeutgivelsene, er fremdeles aktuelle oppgaver, men mye av arbeidet på alle feltene blir nå kanalisert gjennom nettstedene lokalhistorie.no , Historieblogg , Historiske toll- og skipsanløpslister og www.lokalhistoriewiki.no .

Lokalhistoriewiki er NLIs største satsning for å fremme kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og informasjonsutveksling i det vi kaller en dialogisk fagutvikling innen et vidt spektrum av stedsforskning, lokal og regionalhistorie. I det legger vi blant annet at wikien skal være en arena for samskaping. Den skal fungere som et laboratorium, der både profesjonelle og frivillige med et mangfold av bakgrunner og kompetanse kan bidra. Det samme gjelder et vidt spektrum av fagmiljøer, institusjoner og organisasjoner av forskjellig art.

Sammen med Landslaget for lokalhistorie er NLI medutgiver av Lokalhistorisk magasin. Denne publikasjonen kommer ut med fire nummer pr. år.

 

Kontaktinformasjon

Postadresse: Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Besøksadresse: Observatoriegata 1 B, 0254 Oslo (kart)
Telefon: NLI-biblioteket telefonnr 23276353
E-post: nli (æ) nb.no
Org.nr.: Nasjonalbiblioteket 976 029 100