Personal tools
Du er her: Forside / Publisering / Kildeutgivelser

Kildeutgivelser

NLIs kildeutgivelser. Bokverk. På nett. Wiki- tilrettelegging for egenpublisering av kilder.

I de senere år har Norsk lokalhistorisk institutt i all hovedsak gått bort fra å selv gi ut kilder. Vi satser heller på å tilrettelegge for selvpublisering av "dagliglivets kildemateriale", slik som personlige minner, dagbøker og brevmateriale. Dette gjøres i "Kjeldearkivet" på lokalhistoriewiki.no.

Norsk lokalhistorisk institutts nettbutikk med kildeutgaver og seminarrapporter.

Kildeutgaver

 • Tingbok for Finnmark 1620-1633. Red. Hilde Sandvik og Harald Winge. 1987. (Skrifter fra NLI ; 18).
 • Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758. Red. Rolf Fladby. 1988. (Skrifter fra NLI ; 19).

Norske kongebrev

 • Norske kongebrev med innlegg bd. 1: 1660-1670. Hefte 1-5. Red. Rolf Fladby. Universitetsforlaget, Oslo 1962.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 1: 1660-1670. Hefte 6, Register. Red. Rolf Fladby. Universitetsforlaget, Oslo 1967.
 • Norske kongebrev bd. 2: Kongebrev under Christian V, 1670-1680. Hefte 1 & 2. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie? Universitetsforlaget, Oslo 19??
 • Norske kongebrev bd. 2: Kongebrev under Christian V. Hefte 4: 1676-1680. Red. Rolf Fladby. Universitetsforlaget, Oslo 1973.
 • Norske kongebrev bd. 2: Kongebrev under Christian V, 1670-1680. Hefte 5, Register. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Universitetsforlaget, Oslo 1974.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 3, Kongebrev under Christian V. Hefte 1: 1681-1682. Red. Rolf Fladby, Gunvor Foslie, Harald Winge. Universitetsforlaget, Oslo 1977.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 3, Kongebrev under Christian V. Hefte 2: 1683-1684. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Universitetsforlaget, Oslo 1980.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 3, Kongebrev under Christian V. Hefte 3: 1685. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Universitetsforlaget, Oslo 1983.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 3, Kongebrev under Christian V. Hefte 4: Register 1681-1685. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Universitetsforslaget, Oslo 1985.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 4, Kongebrev under Christian V. 1686-1689. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1989.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 5, Kongebrev under Christian V. 1690-1694. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1992.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 6, Kongebrev under Christian V. 1695-1699. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1993.
 • Norske kongebrev med innlegg bd. 7, Kongebrev under Fredrik IV. 1699-1703. Red. Rolf Fladby og Gunvor Foslie. Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1995.

Skattematrikkelen 1647

Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Universitetsforlaget, 1969-1978 ; 2. utg. NLI, 1992-1995. 17 bind.

 1. Østfold
 2. Akershus
 3. Hedmark
 4. Oppland
 5. Buskerud
 6. Vestfold
 7. Telemark
 8. Aust-Agder
 9. Vest-Agder
 10. Rogaland
 11. Hordaland
 12. Sogn og Fjordane
 13. Møre og Romsdal
 14. Sør-Trøndelag
 15. Nord-Trøndelag
 16. Nordland
 17. Troms og Finnmark

Kildekataloger

Bibliografier over kilder

 • Trykte kjelder til norsk lokalhistorie. Bibliografi. Av Frode Fyllingsnes. 2. oppl. 1995. (Skrifter fra NLI ; 29).
 • Katalog over Det store kongelige Biblioteks Haandskriftsamling 11.
 • Bidrag til lokal historie 1907-1985. Bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. Red. Lars Løberg. NLI, 1987. (Skrifter fra NLI ; 17).

Kataloger over enkelte kildetyper

 • Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år. Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. Universitetsforlaget, 1979-1985. 18 b.
 1. Østfold
 2. Akershus
 3. Hedmark
 4. Oppland
 5. Buskerud
 6. Vestfold
 7. Telemark
 8. Aust-Agder
 9. Vest-Agder
 10. Rogaland
 11. Hordaland
 12. Sogn og Fjordane
 13. Møre og Romsdal
 14. Sør-Trøndelag
 15. Nord-Trøndelag
 16. Nordland
 17. Troms og Finnmark
 18. Tilleggsbind

Norgesbrev-register 1840-1960

kilder og metoder